Enginyeria Vibroacústica
 
català : english

Linkedin RSS
 
Home Empresa Projectes Actualitat Contacte
 
  Serveis > Edificació
 
 
 

1. Compliment del CTE: DB-HR

En l'àmbit de la construcció, AV Enginyers desenvolupa estudis vibroacústics en diferents nivells:

  • Assessorament a nivell de projecte: determinació de forma teòrica del compliment de les especificacions acústiques del DB-HR.
  • Assessorament en el disseny de solucions constructives.
  • Direcció de l'obra acústica.
  • Verificació del compliment de les condicions acústiques dels habitatges mitjançant mesures experimentals segons el DB HR.

2. S&V d'instal·lacions domèstiques

Amb l'objectiu de dotar als habitatges d'un major confort, es porta a terme la identificació de les fonts de soroll i vibracions que puguin afectar als habitatges, així com dels punts febles de les instal.lacions domèstiques: sistemes d'aire condicionat, subministrament d'aigua i ascensors, entre d’altres. Posteriorment, es passa a la proposta i al disseny de solucions per a mantenir les condicions de confort dels veïns.

Edificació
Edificació
Edificació
Edificació
Edificació
Edificació
Edificació

3. Test

En l'àmbit domèstics, AV Enginyers desenvolupa els següents assaigs:

  • Assaigs d'aïllament acústic a soroll aeri i a soroll d'impacte dels paraments de les edificacions ja construïdes.
  • Verificació de l'eficàcia de mesures correctores.
  • Identificació de patologies de vibracions i soroll estructural provocades per les instal·lacions dels edificis (ascensors, sales tècniques, sistemes de climatització, etc..)
 
 
© 2012 AV Ingenieros - Avís legal - info@avenginyers.com - Tel. (+34) 936 74 31 91 - Disseny web MONTAWEB.com