Enginyeria Vibroacústica
 
català : english

Linkedin RSS
 
Home Empresa Projectes Actualitat Contacte
 
  Serveis > Transport
 
 
 

1. Impacte d'infrastructures

AV Enginyers treballa tant la vessant acústica com la vibratòria de l'impacte de les infraestructures del territori sobre el seu entorn: eixos viaris, infraestructures ferroviàries i infraestructures aeroportuàries (aeroports i heliports).

Estudis d'impacte acústic

Caracterització de la infraestructura i determinació del seu impacte acústic sobre l'entorn, tant d'infraestructures existents, mitjançant mesures experimentals, com d'infraestructures projectades, a través simulació numèrica predictiva.

Disseny i avaluació de l'eficàcia de les mesures de protecció per reduir l'impacte sobre la població. Càlcul de la població afectada pels diferents nivells sonors i plans d'acció per a reduir l'exposició de la població.

Estudis d'impacte per vibracions

Degut a la inexistència d'un model estàndard de predicció vibratòria, AV Enginyers ha desenvolupat una metodologia pròpia, basada en models de la literatura científica, per a la determinació de l'impacte per vibracions de les noves infraestructures ferroviàries.

En cas d'infraestructures existents, els estudis d'impacte es desenvolupen mitjançant una metodologia mixta que combina mesures experimentals in situ amb modelat analític.

Assessorament, disseny i valoració de l'eficàcia de les mesures correctores aplicables per reduir l'impacte per vibracions, treballant amb proveïdors i clients conjuntament.

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

2. Test

AV Enginyers desenvolupa diferents tipus d'assaigs experimentals:

  • Assaig per a certificació acústica de les unitats mòbils, tant pel que fa a soroll al pas (ISO 3095: 2006. Measurements of noise emitted by railbound vehicles) com pel que fa al confort interior (ISO 3381: 2007. Measurement of noise inside railbound vehicles).
  • Avaluació de la rugositat de carril per a la determinació de la idoneïtat de la via com a via per a assaigs acústics, segons ISO 3095: 2006 i ISO 3381: 2007.
  • Determinació de la influència de la rugositat de roda i carril sobre l’emissió acústica i vibratòria de les unitats mòbils.
  • Mesures d'aïllament acústic dels tancaments de les unitats mòbils.
  • Caracterització de la propagació de vibracions generades per infraestructures a través del terreny i als habitatges.
  • Assaigs de caracterització de superestructura.
  • Verificació de l'eficàcia de mesures correctores.
 
 
© 2012 AV Ingenieros - Avís legal - info@avenginyers.com - Tel. (+34) 936 74 31 91 - Disseny web MONTAWEB.com